OGŁOSZENIA

Dyżur odbywa się w każdy poniedziałek od godziny 16:30 do godziny 18:00 (na stronie wydziału ponadna jest błędna godzina, co wyjasnię w najbliższym czasie). Studentów przyjmuję w pok.10 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Grunwaldzkiej 13.

Zaliczenie ćwiczeń


Chwilowo brak informacji
OBRONIONE PRACE LICENCJACKIE
1. Aleksandra Piotrowska "Problematyka zawarcia małżeństwa" 2016
2. Paulina Obara "Pozycja prawna małżonka w prawie spadkowym"2016
3. Karolina Poręba "Macierzyństwo w polskim porządku prawnym" 2016
4. Joanna Sudomirska "Małżeńskie ustroje majątkowe" 2016
5. Marta Bachor "Rozwód a separacja" 2016
6. Sylwia Lewandowska "Obowiązek alimentacyjny" 2016
7. Marzena Narowska "Przysposobienie dziecka" 2016
8. Paulina Żurek "Władza rodzicielska" 2016
9. Anna Bukowska- „Instytucja władzy rodzicielskiej w prawie polskim”2017
10. Andżelika Jaskot- „Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej”2017
11. Magdalena Jędruszczak- „Instytucja ojcostwa w prawie polskim”2017
12. Justyna Kawun- „Uprawnienia do alimentów bliskich członków rodziny”2017
13. Aleksandra Kielar- „Instytucja rozwodu w prawie polskim”2017
14. Sylwia Paśkiewicz- „Dziedziczenie testamentowe w polskim porządku prawnym”2017
15. Joanna Stój- „Procedura adopcji w prawie polskim”2017
16. Izabela Sudół- „Zawarcie małżeństwa w prawie cywilnym”2017
17. Katarzyna Szkaradek- „Instytucja pieczy zastępczej w prawie polskim”2017
18. Sylwia Tomecka- „Instytucja przysposobienia w prawie polskim” 2017
19. Magdalena Smoła- „Małżeńska umowa majątkowa w świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego” 201720. Konrad Mindur - "Sytuacja prawna dziecka w środowisku zastępczym" 2017
Kreator strony - przetestuj